Next Nature Network

Virtuele werelden, geprint voedsel, levende steden en wilde robots. We worden zo omringd door technologie dat het onze ‘next nature’ wordt. Het klinkt abstract, maar het is juist heel dichtbij; auto’s rijden zichzelf en hartkleppen worden geprint.

Hoe gaan we de factor menselijkheid niet uit het oog verliezen? Next Nature Network is hét internationale netwerk voor iedereen die graag meepraat over een toekomst waarin natuur en technologie versmelten. Door je aan te sluiten maak je niet alleen onderzoek mogelijk, je maakt er wezenlijk onderdeel van uit. Samen bepalen we hoe we willen ontwerpen, bouwen en leven in de next nature.

 
 
 
 

Waarom lid worden?

Sluit je aan!

In een landschap van traditionele natuurorganisaties, zijn wij de enige die het begrip natuur op een nieuwe manier benadert. Natuur beschermen is van groot belang, maar we moeten ook vooruit durven kijken. Denk je ooit kweekvlees te gaan eten? Vormen robots een bedreiging voor jouw werk? Waarom vertegenwoordigt een boom uit het oerwoud nog geen ecologische waarde?

✓ Ieder jaar een inspirerende verrassing op je deurmat!
✓ Volledige toegang tot alle content op de website.
✓ Maak onderzoek en acties mogelijk.
✓ Kies je welkomstkado.
✓ Korting op al onze webshop items.
✓ Slechts 25 euro per jaar.

Ben jij het met ons eens en vind je dat we goed werk doen, ondersteun ons dan door lid te worden.

Projecten

Onze projecten varieren van een fictief sneakerbedrijf dat een discussie over biotechnologie losmaakt, tot een smartphone app die je WIFI straling laat horen, tot een ECO coin voor ecologische waarde. Het aankomend jaar kun je onder meer de lancering van het Vóóruit naar de Natuur boek van ons verwachten. Daarnaast zul je meer horen over ECO coin implementaties op festivals, in kantoren en in hotels. Met prikkelende en speelse projecten, exposities en producten het debat aanjagen en gezamenlijk onze toekomst bepalen, dat is ons doel. Doe jij mee?

Filosofie

De invloed van de mens op de aarde kan nauwelijks nog worden onderschat. Denk aan klimaatverandering, verstedelijking of genetische manipulatie. Ongerepte Natuur bestaat bijna niet meer. Zeker in Nederland is elke meter land kunstmatig ingericht. Tegelijkertijd is onze technologische omgeving zó ingewikkeld geworden dat er een nieuw soort natuur ontstaat: die is door mensen gemaakt.

Oncontroleerbare financiële crises, files en computervirussen. Terwijl technologie oorspronkelijk werd ingezet om ons te bevrijden van de wilde natuurkrachten, heeft het inmiddels een eigen natuurlijke dynamiek ontwikkeld, die misschien wel net zo wild en onvoorspelbaar is als altijd. Tijd om ons beeld van natuur op te frissen.

Next Nature Network is een nieuwe natuurorganisatie die niet terug, maar vooruit wil naar de natuur. We willen weg van het romantische beeld van een paradijselijke natuur die beter was voordat de mens verscheen. De mens is onderdeel van de natuur. Evolutie gaat door en natuur verandert met ons mee. We willen technologie inzetten voor een natuurlijkere wereld. Want uiteindelijk moeten we misschien niet alleen de panda, maar ook de mens redden.

Onze doelen: Wat we willen

1. Een rijker natuurbegrip uitdragen
Verspreiden van het veranderende beeld van de relatie tussen mens, natuur en technologie.

2. Biologie en technologie in balans brengen
Exploreren hoe technologie een eigen natuurlijke dynamiek ontwikkelt. Verbindingen tussen de biosfeer en technofeer zichtbaar maken en versterken.

3. De mens redden
Zorgen dat ook de mens van morgen een leefbaar bestaan heeft, door een pad naar de toekomst uit te zetten dat wenselijk is voor de mensheid én voor onze planeet als geheel.

Onze visie: wat we vinden

 • Natuur verandert met ons mee.

  Hoewel het verleidelijk is te denken dat er ooit een perfecte paradijselijke natuur was voordat de mens er met zijn vingers aan zat, moeten we beseffen dat natuur altijd al in beweging was. Evolutie gaat door. Natuur is een dynamisch idee en realiteit.

 • De mens staat niet buiten de Natuur. We zijn er onderdeel van.

  We zijn niet de anti-natuurlijke soort die natuur alleen maar kan bederven en vernietigen. We komen voort uit de natuur. Als een vogeltje een nestje bouwt noemen we dat natuur, maar als de mens een snelwegen netwerk bouwt is dat niet iets fundamenteel anders, behalve dat onze impact veel groter is dan van het vogeltje.

 • Onaangeraakte natuur is niet iets om je blind op te staren.

  Er zijn weinig tot geen plekken over op aarde, waar de mens niet geweest is of menselijke aanwezigheid niet voelbaar is. Het romantisch verlangen naar ongerepte natuur helpt ons niet om actuele issues zoals klimaatverandering, ontbossing of de terugloop van biodiversiteit aan te pakken.

 • We co-evolueren met onze technologie.

  Zoals de bijen en de bloemen in een wederzijds afhankelijke relatie zijn geëvolueerd – waarbij de bijen, terwijl ze nectar verzamelen, de bloemen helpen om zich voort te planten – zo is de mens van technologie afhankelijk, maar ook andersom. De mens is van nature technologisch. Al sinds de allereerste dag dat we mens zijn produceren we technologie. Dat is volstrekt natuurlijk en menselijk. Wel is onze technologie inmiddels zo complex en alomtegenwoordig dat ze een eigen natuurlijke dynamiek ontwikkelt, die we nog beter moeten leren kennen.

 • We zijn een factor in de evolutie.

  We leven in een tijdperk waarin de menselijke aanwezigheid zichtbaar wordt in de geologie van de aarde. Onze aanwezigheid transformeert de planeet. De optelsom van onze menselijke activiteiten vormt een technosfeer bovenop de veel oudere biosfeer. Hoewel dit nooit een bewust ontwerp of plan was, heeft de mensheid dit veroorzaakt. Hoe gaan we ons hier in positioneren?

 • De mens is niet de dominante soort op aarde.

  Hoewel het verleidelijk te denken is dat de mens de dominante soort is op aarde, zijn er ook nog vele andere soorten die een grote rol spelen: bacteriën, insecten, algenkoloniën, maar ook de technologische systemen waarmee we co-evolueren hebben een eigen dynamiek en agenda los van het menselijk perspectief.

 • We moeten vooruit naar de Natuur.

  De mens kan zich als doel stellen technologie te ontwikkelen die onze menselijke behoeften en potenties als uitgangspunt neemt; die ons kracht geeft, onze zintuigen en mogelijkheden vergroot, en aansluit bij onze intuïties en dromen die we over onszelf hebben gerealiseerd. Dergelijke technologie zal volstrekt natuurlijk aanvoelen. Werkelijk geavanceerde technologie is niet te onderscheiden van natuur.

 • Natuur verbergt zich graag.

  We zullen de natuur nooit volledig leren kennen of kunnen ontleden. We dienen bescheidenheid te betrachten ten overstaan van de natuur. We zijn slechts een enkele soort op een kleine blauwe stip in een gigantisch kosmisch theater. Natuur is groter dan wij. Ze zal ons altijd blijven verrassen, verbazen en uitdagen. Dit is nooit af en dat is prachtig.